Wednesday, June 23, 2010

ಅವಳಿಲ್ಲದ ನೋವಿನಲಿ...

ನಿದಿರೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ
ಕಳೆದು ಹೋದುವು ಹಾಗೇ
ನೀರೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ.....
ಹುಡುಕಿದವು ಕಣ್ಣುಗಳು
ಬೆಳಕ ಚೆಲ್ಲುವ ನಗುವ
ಕತ್ತಲಿನ ಈ ಬದುಕಿನಲಿ.....
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕನಸಿನೊಳು
ನಿನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದಿರುವೆ
ನೀ ಕಾಣೆ ತೆರದ ಕಣ್ಣಲಿ.....
ಹಲವು ಕನಸನು ಬಿತ್ತಿ
ಚಿಗುರುಗನಸನು ಚಿವುಟಿ
ಲೀನವಾದೆಯ ನೀ ಮಾಯೆಯಲಿ.....
ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕವನದೊಳು
ಇಣುಕಿ ನೋಡುವ ನೀನು
ಯಾಕಿಲ್ಲ ಈ ಜೀವನದಲಿ.....
ನನಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀ
ಹುಟ್ಟಿಬರಲಾರೆಯಾ
ಜೀವ ತುಂಬಲು ಈ ನನ್ನ ಉಸಿರಿನಲಿ.....